VAKANTIE en VAKANTIEKAART

De zomervakantie is begonnen !!! We wensen iedereen een fijne vakantie toe !!

Om de start van het nieuwe schooljaar goed te kunnen voorbereiden, kregen de kinderen een VAKANTIEKAART met enkele belangrijke mededelingen !

Je kan die kaarten ook bekijken op deze website: we maakten een speciale rubriek aan !!vakantiekaart

FOTO’S op de WEBSITE

Vanaf 1 mei komen er géén nieuwe foto’s meer in het foto-album en de blogs op de website !!  Het programma Picasa stopt immers !

We gingen op zoek naar een alternatief om foto’s in een album te plaatsen. Vanaf 1 mei vindt u de foto’s per klas terug in een foto-album op FACEBOOK.

We willen u zeker gerust stellen: foto’s op een facebook-pagina plaatsen is niet ‘onveiliger’ dan op een blog of een foto-album op de website !!

De naam van de pagina is voor elke klas op dezelfde manier opgesteld:                        SJB +  afdeling , 2015-2016 , afkorting van de klas

Dus bvb. voor de 1ste kleuterklas van Outrijve: SJB Outrijve, 2015-2016, K1

Op de website van de school vind je bij “ FOTO’S “ ook een link naar de klas-pagina’s. Ook wie geen facebook-account heeft, kan  zo de foto’s bekijken… (Facebook heeft deze mogelijkheid “tijdelijk” (??) uitgeschakeld…)

De facebook-pagina van de school blijft ook bestaan en wordt verder uitgewerkt !

DANK

We willen graag iedereen bedanken die op een of andere manier meegeholpen heeft om van het optreden en de tentoonstelling een succes te maken: De kinderen, de leerkrachten, de ouderraad, de ouders, familie en vrienden,…

DANK

kunsttentoonstelling 2016 affiche optreden 13032016

VASTENACTIE

Dit jaar zetten we ons in voor de (her)opbouw van het schooltje in Angpang (Nepal).   Griet Dewitte komt hierover op 15 en 16 maart  vertellen bij onze kinderen.

Op vrijdag 25 maart is er dan onze sobere dag: koffiestop en sober maal !

koffiestop 2016