JAARTHEMA 2017-2018

Vorig schooljaar werkten we met de school rond het thema: GOED-GEVOEL-SCHOOL.  Maar we hadden ook volop aandacht voor de TALENTEN van elk van de kinderen.

Dit jaar willen we daar zeker verder aan werken.

Op school werken we heel hard aan WELBEVINDEN op school, als preventief middel om ruzies en pesten te vermijden of toch minstens te verminderen.

Elke maand zetten we een talent in de kijker en op de maandelijkse groepsmomenten en in elke klas komen die aan bod.

Op elke afdeling pakken we dat op een eigen manier aan:

jaarthema OU en Ke