Schoolbrochure

In de schoolbrochure – schoolreglement vind je alle info over onze school: ons pedagogisch project, alle gegevens (adressen, namen, …), wat kan en niet kan op school,  onze visie op …, kostprijzen, …

Hier vind je de (volledig aangepaste) versie van 1 september 2018 :

schoolreglement – schoolbrochure 2018-2019

De wijzigingen in het schoolreglement (op 01-09-2018) vindt u hier:

wijzigingen schoolreglement 1 september 2018