HARTELIJK DANK

Het schoolfeestweekend van onze afdeling Kerkhove was een succes !!!

Bedankt aan alle aanwezigen, aan de medewerkers van de ouderraad en aan de leerkrachten !!

QUIZ DANK