ZILL

Tussen 1 september 2018 en 1 september 2020 start elke basisschool met het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven!, kortweg Zill.

Na 2 schooljaren waarin we met ons team intensief ingezet hebben op het voorbereiden van het nieuwe leerplan (we zijn nieuwe werkvormen gaan verkennen, we maakten kennis met het leerplanconcept en met de doelen, …), zijn we er vorig schooljaar effectief met ZILL gestart.

Hieronder proberen we de krachtlijnen van ZILL kort te verduidelijken. In de loop van dit schooljaar focussen we geregeld, via de nieuwsbrief (en via linken op deze site), op één van deze krachtlijnen. We proberen dit dan ook te verduidelijken door er voorbeelden uit de klaspraktijk aan te koppelen.