Schoolbrochure

In de schoolbrochure – schoolreglement vind je alle info over onze school: ons pedagogisch project, alle gegevens (adressen, namen, …), wat kan en niet kan op school,  onze visie op …, kostprijzen, …

Hier vind je de (volledig aangepaste) versie van 1 september 2018 :

schoolreglement – schoolbrochure 2019-2020

De wijzigingen in het schoolreglement (op 01-09-2019) vindt u hier:

wijzigingen schoolreglement (uit de nieuwsbrief)

Meer info over de regelgeving:

Infobrochure onderwijsregelgeving bao versie 2019