Basisschool Outrijve-Kerkhove

Afwezigheden

Wanneer een leerplichtige leerling ziek is, dan is een afwezigheidsattest vereist. Dit kan een:

  • Ziektebriefje van de ouders zijn. Dit kan hoogstens 3 opeenvolgende kalenderdagen na elkaar en hoogstens 4x per schooljaar.
  • Een medisch attest (door een dokter). Wanneer u met uw kind naar een dokter gaat, zal u dit attest meekrijgen, als de dokter oordeelt dat uw kind de lessen niet kan volgen.Wa

Andere afwezigheden:

  • Van rechtswege afwezigheid: een uitvaart van iemand die een bloedband heeft met de leerling, bepaalde feestdagen (Suikerfeest, Joods offerfeest…)
  • Afwezigheden met toestemming van de directie (persoonlijke redenen, deelname aan een time-out project.
  • Afwezigheden ten gevolge van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting.
  • Problematische afwezigheden: alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden.