Basisschool Outrijve-Kerkhove

Ict

In onze huidige maatschappij is ‘media’ bij onze kinderen sterk aanwezig. Het speelt een grote rol in hun vrije tijd maar ook bij hun leren. Daarom willen we als school optimaal inzetten op ‘mediawijsheid’ en ‘ICT-competenties’.

We willen kinderen kennis, vaardigheden en attitudes meegeven waarmee ze zich bewust en kritisch kunnen bewegen in deze digitale wereld.
We willen dat ze de media actief en creatief gebruiken en zo participeren aan de maatschappij. Doorheen de lessen voorzien we als school ook aandacht voor het (verantwoord) leren omgaan met ICT.

De klemtoon ligt dan ook op zinvolle toepassingen binnen de normale onderwijscontext.
Bovendien moet het gebruik van ICT als leermiddel een meerwaarde bieden om het beoogde (les)doel te bereiken. We denken hier aan: sneller leerresultaat, meer motivatie en succeservaring, betere mogelijkheid tot differentiatie, extra kans op het vlak van creativiteit, meer variatie in oefenvormen, meer coöperatief leren, enz…

ICT is geen vak apart, geen afgebakend rubriekje, het is een middel om kinderen op een andere manier met de leerstof te doen omgaan.

Reeds in de kleuterklassen maken onze kinderen kennis met ICT. Doorheen de lagere klassen wordt dit stelselmatig gebruikt en opgebouwd. Zo zorgen we voor een ICT-leerlijn doorheen de volledige schoolcarrière bij ons en bereiden we hen voor op het secundair onderwijs.

Elke klas een digibord

Al onze klassen zijn voorzien van een digibord waarop de leerkracht tal van digitale opties ter beschikking heeft om boeiende interactieve lessen te voorzien.  

Een laptop

Elke leerling uit onze derde graad beschikt in de klas over een eigen Chromebook.

Met de chromebooks werken de leerlingen met het Google platform. 

We leren onze leerlingen ook “Nettiquette” aan, dat is een samenvoegsel van “internet” en “etiquette”.
Dit houdt in dat je leert hoe je je hoort te gedragen op het internet. 

Ook in de eerste en de tweede graad werken de leerlingen geregeld met laptops.

Tablets

ICT-vaardigheden zien we op onze school heel breed, naast het gebruik van de chromebooks gaan we ook aan de slag met tablets.
In onze leermethodes worden meer en meer digitale zaken geïntegreerd, de leerlingen kunnen via de tablets opdrachten uitvoeren of informatie opzoeken. 

Ook onze kleuters weten tablets al goed te gebruiken! Tal van leuke educatieve app’s worden regelmatig gebruikt.

Blind typen van het 4e leerjaar

Vanaf het 4de leerjaar biedt de school elk kind (gratis) dactylolessen aan. Met het programma Typ10 leren kinderen op een speelse manier blind typen. In een aantal lessen worden de basisvaardigheden aangeleerd. Dit gebeurt in klasverband met individuele begeleiding steeds met ruimte voor persoonlijke aandacht en zonder tijdsdruk. De methode is hierdoor ook geschikt voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen.