Basisschool Outrijve-Kerkhove

Kwaliteit

We volgen als katholieke school het leerplan “Zin in leren, zin in leven”. Onze school werkt dagdagelijks aan de volledige persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Ieder kind, elke leerkracht, vrijwilliger, ouder…maakt actief deel uit van onze schoolfamilie. Leerkrachten spelen hun talenten uit in werkgroepen, we zijn trots op onze leerlingenraad en we geven ouders de kans om hun mening over onze school te geven. 

Jaarlijks nemen we met het 4de en 6de leerjaar deel aan de IDP-toetsen, zodat we onze school kunnen toetsen aan het Vlaams gemiddeld. Elk jaar groeien er vanuit het team prioriteiten waar we in de toekomst verder aan werken. Deze prioriteiten worden ook aangestuurd vanuit onze leerlingenraad en de ouderraden op beide afdelingen.