Basisschool Outrijve-Kerkhove

Wat kost onze school?

Onderwijs in een kleuter en een lagere school is gratis.

Alle schoolmaterialen die een kind nodig heeft om de lessen te kunnen volgen, worden gratis ter beschikking gesteld. 
In de klas krijgen de kinderen een balpen, potlood, slijper, gom, lat, stiften en kleurpotloden, huiswerkmap. Alle werkboeken en handboeken worden door de school aangekocht. 

Toch zal u per maand een factuur ontvangen waarop zaken aangerekend worden. Als de klas op uitstap gaat, worden hiervoor kosten doorgerekend aan de ouders. Als basisschool moeten we ons houden aan de maximumfactuur. Dit is een maximumbedrag dat per schooljaar mag doorgerekend worden aan de ouders. Als ouder van een kleuter mag je maximum 45 euro betalen per schooljaar. Als ouder van een lagere schoolkind mag je maximum 90 euro betalen per schooljaar.

Wat kan allemaal op de maximumfactuur aangerekend worden?

zwemmen, schoolreis, t-shirt turnen, culturele activiteit, …

Wat behoort niet tot de maximumfactuur?

Alle kosten waar u niet verplicht bent om voor te kiezen, behoren niet tot de maximumfactuur.
Voorbeelden hiervan zijn: opvang, maaltijden, oog om lekkers, … 

Wat zijn onze prijzen?
De schoolfactuur

De schoolfactuur wordt maandelijks opgestuurd via e-mail.  
Indien u problemen heeft met de betaling ervan, kom gerust langs bij de directeur. Dan kijken we samen om hiervoor een oplossing te vinden. 

Hebt u een probleem met een factuur contacteer ons gerust