Basisschool Outrijve-Kerkhove

Leren leren

Binnen onze school is er vanaf de kleuterklas oog voor “leren leren” en “leren van elkaar”.

Hoekenwerk

Hoekenwerk (leeshoek, puzzelhoek, computerhoek, …) is een werkvorm waarbij we de leerlingen zelfstandig de leerstof laten verwerken, vaak op een speelse manier. Dit kan individueel of in groep. Binnen hoekenwerk zijn er heel wat mogelijkheden om te differentiëren.

Contractwerk

Bij contractwerk gaat het over een takenpakket waarvan een aantal opdrachten ‘moeten’ worden afgewerkt binnen een vooraf vastgelegde tijd. Het is een manier om met tijd om te
gaan: leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen over de tijd; zij bepalen wanneer ze welke opdracht uitvoeren. Binnen het contractwerk kunnen een aantal verschillende leergebieden aan bod komen. Het contractwerk combineren we dus ook vaak met hoekenwerk.

Voordelen van hoeken -en/of contractwerk

 • Grotere betrokkenheid.
  De betrokkenheid van de kinderen bij de activiteiten is zeer groot. Ze mogen vaak een eigen keuze maken, verwerven en verwerken de leerstof op een speelse en aantrekkelijke manier en zetten zich er dan ook ten volle voor in.
 • Differentiatie.
  De kinderen doorlopen de activiteiten op eigen tempo. Ook is er variatie in niveau dat in het aanbod zit. Verder differentiatie op interesse.
 • Het sociale aspect.
  Als kinderen met twee of meer in een hoek werken is er overleg en communicatie. Ook kunnen de kinderen elkaar helpen.
 • Zelfstandig werken.
  De kinderen moeten opdrachten lezen, uitvoeren en zelf verbeteren.
 • Het is een ideale manier om spelend te leren.
 • Heel wat materiaal wat door tijdgebrek misschien niet aan bod komt, kan bij hoekenwerk ingezet worden.
 • Kinderen zijn vanuit de kleuterklas gewend in hoeken te werken.
 • Het biedt kansen om bepaalde leerstof te blijven inoefenen en herhalen. Ook kunnen kinderen bij hoekenwerk teruggrijpen naar iets wat ze eerder geleerd hebben.
 • De leerkracht kan door deze organisatievorm tijd vrijmaken om leerlingen met leerproblemen eens extra te begeleiden, de remediërende functie.

Al jaren zetten wij in op verregaande vorm van van deze vormen van binnenklasdifferentiatie.

Graadsklassen

In het lager krijgen de kinderen (eerste en tweede graad) de lessen wereldoriëntatie, godsdienst en muzische vorming per graad. Dit is een bewuste keuze. In onze 3de graad zitten de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar samen. Dit zorgt voor een grote graad aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De resultaten van de leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs tonen aan dat deze organisatievorm zijn vruchten afwerkt !

Tutorlezen

Naast het “leren leren” is ook “leren van elkaar” een belangrijk aspect binnen ons onderwijssysteem. We zetten dan ook bijvoorbeeld in op ’tutorlezen’ waarbij de oudere leerlingen de jongere leerlingen helpen bij het lezen.

Klasdoorbrekend werken

Regelmatig worden activiteiten georganiseerd waarin kinderen samen met leerlingen uit andere klassen samenwerken. Vaak gaat het over schoolthema’s zoals Sinterklaas, carnaval of feestvieren. Dit wordt dan voorbereid door de werkgroep die hierbij aansluit.

Afdelingsoverstijgend werken

We zijn 1 school, met 2 afdelingen, maar deze klasgroepen leren elkaar al vanaf de kleuterperiode kennen. Zo zijn er de sportnamiddagen, de interscolaire woensdagnamiddagen, diverse schooluitstappen, de voorbereiding van de overgang naar het secundair onderwijs, de zeeklassen in de 3de graad…waarbij de klassen van beide afdelingen samensmelten tot 1 groep. Zo leren de kinderen samen werken, sporten, spelen en leven met een grote, gedifferentieerde groep dan de eigen klasgroep.