Basisschool Outrijve-Kerkhove

Instapdata kleuters

Kleuters moeten minimum de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de eerstvolgende instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. 

Instapdata:

  • na de zomervakantie
  • na de herstvakantie
  • na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • na de krokusvakantie
  • na de paasvakantie
  • na het Hemelvaartweekend

Uw kleuter inschrijven kan uiteraard op voorhand gebeuren.

De instapdatum voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via de website Onderwijs Vlaanderen.

TOT DAN…