Basisschool Outrijve-Kerkhove

Zill

Zin in Leren, Zin in Leven. Dat is waartoe het leren moeten leiden a.d.h.v. het leerplan ZILL. Rekening houdend met de grote verscheidenheid aan talenten en mogelijkheden bij de leerlingen is dat best een ambitieuze doelstelling. Toch geloven wij dat we door de realisatie van dit leerplanconcept, deze onderwijsuitkomst bij onze leerlingen kunnen realiseren.
Wenst u de krachtlijnen in detail, surf dan naar de website ZILL van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen