Basisschool Outrijve-Kerkhove

Privacy

In het kader van de Privacy-wetgeving (GDPR) komen hier de visie-teksten, documenten, …

IVP Informatieveiligheids- en privacybeleid Ou & Ke 25 mei 2018

Informatieverwerking en het gebruik van ICT brengen risico’s met zich mee. Deze risico’s maken het noodzakelijk om adequate maatregelen te nemen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (IVP)  en zo de risico’s bij deze bedreigingen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Om dit structureel aan te pakken schreven we ons IVP-beleid uit (Informatie-veiligheids- en Privacybeleid). Hierin proberen we  duidelijk te maken waar het om gaat, welke doelen we stellen en beschrijven we hoe we dit doel willen bereiken.

IVP Informatieveiligheids- en privacybeleid Ou & Ke 25 mei 2018 [pdf]

Privacyverklaring-Leerling SJB Outrijve & Kerkhove

Met dit document informeren we u over de verwerkingen die wij met de persoonsgegevens van de kleuter / leerling uitvoeren, en welke beleidsmaatregelen wij nemen om deze gegevens te beschermen.

Privacyverklaring-Leerling SJB Outrijve & Kerkhove [pdf]

Ook in het schoolreglement verwijzen wij naar deze privacyverklaring (GDPR).